მექანიკოსები

 

მარწყვისა და სატაცურის წარმოება

ახლავე ეძებს თანამშრომლებს შემდეგ ადგილებზე:

 

მექანიკოსი

დავალებები

- ჩვენი ავტოპარკის შეკეთება, მომსახურება და მოვლა (ტრაქტორები, სატვირთო მანქანები, სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-დანადგარები, ავტომობილები)

 

თქვენ თან უნდა მოიტანოთ

-             მშენებლის, მექანიზატორის ან ზეინკლის დიპლომი

-             გამოცდილება

-             გერმანულის ან ინგლისურის ცოდნა

 

ჩვენ გთავაზობთ

-             შრომის ნაყოფიერებაზე დაფუძნებულ ხელფასს

-             გარანტირებულ და უსაფრთხო სამუშაო ადგილს

-             მრავალფეროვან და საინტერესო დავალებებს

 

გთხოვთ, თქვენი განაცხადი გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე job@hegehof.de